Záhlaví stránek

 

Diskriminácia a genocída Rómov

Počas vlády nacizmu boli Rómovia obeťou genocídy. Plánovaným hromadným vyvraždením vo vyhladzovacích táboroch sa mal tento národ vyhubiť. Z prvej Slovenskej republiky Rómovia deportovaní neboli.

Rómovia sú čiastočne aj dnes v Európe diskriminovaní, najmä v krajinách južnej a východnej Európy.

Sú ťažko prispôsobiteľní, žijú prevažne v chatrčiach alebo v bytoch ktoré im postavil štát. Väčšinou obydlia zdevastujú krátko po nasťahovaní. Väčšina má problém nájsť zamestnanie, alebo ho vôbec nehľadá.

Obyvatelia týchto krajín majú k Rómom prevažne kritický postoj.