Záhlaví stránek

 

Kultúra Rómav

Divadlo

Divadlo Romathan je jediné profesionálne rómske divadlo na Slovensku. Zriadilo ho Ministerstvo kultúry SR v máji 1992 v Košiciach. Jeho vedením poverilo Annu Koptovú. Od sezóny 1998/1999 je riaditeľom divadla Karel Adam. Divadlo vzniklo vďaka iniciatíve rómskych a nerómskych intelektuálov. Na poslednej decembrovej schôdzi národnej rady v roku 2001 predniesla návrh na vznik profesionálneho rómskeho divadla poslankyňa Anna Koptová. Jej návrh podporilo 53 zo 102 prítomných poslancov. Prvou premiérou Romathanu bola 20. decembra 1992 inscenácia Daniely Hivešovej-Šilanovej Than perdal o Roma (Miesto pre Rómov). Hudobne sa na jej príprave podieľal prvý dirigent divadla Eugen Brindzák st.
Ďalšie rómske divadlá [upraviť]
Theatre Pralipe, Skopje (Macedónsko)
Romen, Moskva (Rusko)