Záhlaví stránek

 

Náboženstvo Rómov

Rómovia sa prispôbili náboženstvu okolitých národov, medzi ktorými žili. V krajinách strednej a západnej Európy sú prevažne rímski katolíci. Menej patria k prívržencom rôznych protestantských cirkví (hlavne v protestantských krajinách). Vo východnej Európe a čiastočne na Balkáne sú pravoslávni. Na území Turecka a v mnohých balkánskych krajinách (Bosna, Kosovo, Bulharsko, Albánsko, Macedónsko) patria k vyznavačom islamu.