Záhlaví stránek

 

Rozšírenie v Európe

Rómovia žijú v Európe (najmä v Česku (asi 2%), na Slovensku (asi 4%), v Maďarsku (asi 4%), v Rumunsku (asi 4%) a Inde), v Ázii (najmä v Iráne, Turecku, Afganistane, Sýrii), menšie skupiny v severnej Afrike, v Amerike a Austrálii.

Celkový počet Rómov v Európe je asi 1,5 až 6 miliónov, vo svete 2,5 - 12 miliónov. Problémom pri určovaní ich počtu je, že sa pri sčítaní sami hlásia k iným národnostiam. Na Slovensku podľa posledného prieskumu (2004) žije asi 320 000 Rómov, pričom definícia Róma nebola nevyhnutne etnická, ale len „Róm, tak ako ho definuje väčšinová populácia“.

Rómovia v Indii patrili k tamojšej najnižšej kaste (domovia či čandalovia). Odišli odtiaľ asi pred 1000 rokmi.